10 způsobů, jak si zvýšit sebevědomí

Sebevědomí je přesvědčení a pocit jistoty ve vlastní schopnosti, hodnotu a úspěch. Je to stav, kdy si je člověk jistý sám sebou, má o sobě pozitivní obraz a důvěru ve své schopnosti řešit různé situace a překonávat výzvy. Sebevědomí není statické a může se měnit v závislosti na životních událostech, prostředí a osobních zkušenostech.

Sebevědomí může být ovlivněno mnoha faktory, včetně výchovy, prostředí, úspěchy a neúspěchy. Je důležitým prvkem pro osobní rozvoj a štěstí. Silné sebevědomí může člověku pomoci dosáhnout jeho cílů, zatímco nedostatečné sebevědomí může vést k nejistotě, strachu z rizik a omezený možnostem. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem naše sebevědomí zlepšit.

1. Vizualizace

“Co mysl může pochopit a čemu může věřit, toho může dosáhnout.” – Napoleon Hill

Vizualizace je technika, kdy si vlastním myšlením vytváříme ideální obraz sebe sama. Zároveň můžeme vizualizovat i jednotlivé situace v životě, například nadcházející pracovní schůzi, a představit si úspěšný průběh.
Nejdůležitějším krokem je mít jasnou a specifickou představu o tom, co chcete dosáhnout. Tento cíl by měl být realistický, měřitelný a vázaný na čas. Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně relaxovat. Můžete zavřít oči, provádět hluboké dýchání nebo meditovat, abyste dosáhli uvolněného stavu mysli. Představte si ve své mysli, že jste již dosáhli svého cíle. Představujte si co nejvíce detailů: kde jste, co děláte, jak se cítíte, kdo je s vámi, jaké zvuky slyšíte atd. Snažte se cítit radost, hrdost a další pozitivní emoce spojené s vaším úspěchem. Pravidelně si vyhraďte čas na vizualizaci svého úspěchu. Denní praxe může posílit vaše mentální obrazy a zvýšit vaši motivaci a odhodlání.

2. Potvrzujte sebe sama

“Potvrzení jsou silným nástrojem k záměrnému vytvoření požadovaných přesvědčení o sobě samém.” – Nikki Carnevale

Chováme se v souladu s tím, jak se vidíme. Naopak, vidíme se v takovém světle, které reflektuje naše chování. K trvalým změnám dochází, když pozitivně změníme svůj pohled na sebe samé. A nejlépe toho docílíte tak, že začnete dělat to, pro co jste se rozhodli. Když si něco slíbíte, pak to udělejte. Stačí začít něčím malým, jednoduchým, a postupně plnit své plány a cíle (např. každé ráno si ustlat postel). Časem si vytvoříte obraz úspěchu, a také se dle toho budeme cítit.

3. Každý den dělejte něco, z čeho máte strach

“Pokud máte pocit nejistoty, hádejte co? Zbytek světa také. Nepřeceňujte konkurenci a nepodceňujte sebe sama. Jste lepší, než si myslíte.” – T. Harv Eker

Nejlepší způsob, jak překonat strach, je čelit mu. Každý den udělejte něco, z čeho máte strach, nebo vás to vyvádí z komfortní zóny. Budete získávat sebevědomí z těch zkušeností, a také s tím přijde i jistá dávka hrdosti. Příkladem může být oslovení neznámých lidí, studená sprcha atd.

4. Zpochybňujte svého vnitřního kritika

“Kritizujete sebe sami už roky a nefunguje to. Zkuste si dát souhlas a uvidíte, co se stane.” – Louise L. Hay

Nejpřísnější kritikou, kterou dostáváme, jsou naše vlastní myšlenky. Pokud máte problémy s nízkým sebevědomím, je možné, že váš vnitřní kritik je příliš aktivní a hlasitý. Představte si, že jste v situaci, kdy nejste hrdí na své činy. Jaký k sobě vedete interní dialog? A nyní si představte, že by stejné chyby udělal váš blízký. Co byste řekli jemu? Také byste kritizovali, nebo podporovali? Běžně máme tendence být vstřícní, chápavý a podporující k ostatním, ale ne sami k sobě. Změňte to a buďte k sobě vlídnější. Všichni děláme chyby, důležité je se z nich učit.

5. Přijměte výzvu 100 dní odmítnutí

“Nikdo vás nemůže přimět cítit se méněcenným bez vašeho souhlasu.” – Eleanor Roosevelt

Jia Jiang se proslavil tím, že zaznamenával své zkušenosti s odstraňováním strachu tak, že úmyslně kladl lidem šílené požadavky, aby byl více než 100 dní opakovaně odmítán. Jeho cílem bylo zvyknout si na odmítnutí. Příkladem může jít přijít do kavárny a požadovat po obsluze, aby vám dala kávu zadarmo. Čím více se vystavíme odmítnutí, tím více si uvědomíme, že vlastně o nic nejde. Nemusíte to dělat 100 dní v kuse, ale buďte sami sebou a naučte se, že občas prostě uslyšíte ne a je to úplně v pořádku. Nikdo vás soudit nebude, každý si hledí svého vlastního života.

Nastavení mysli - nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál

6. Připravte se na vítězství

“Chceme-li dosáhnout skutečného sebevědomí, musíme se soustředit na naše úspěchy a zapomenout na naše neúspěchy a negativa v našem životě.” – Denis Waitley

Mnoho lidí není o svých schopnostech přesvědčeno, protože si stanoví příliš těžko dosažitelné cíle. Začněte tím, že si stanovíte malé cíle, které můžete snadno dosáhnout. Velké cíle si rozdělujte na menší a slavte dílčí úspěch. Buďte hrdí za to, čeho jste dokázali. Pravděpodobně je toho ve vašem životě mnohem víc, než si myslíte. Při vytváření cílů využívejte techniku SMART. Cíla mají být Specifické, Měřitelné, Dosažitelné, Relevantní a Časově omezené.

7. Pomozte někomu jinému

"Největším darem, který můžeme dát jiným, není sdílet s nimi naše bohatství, ale ukázat jim jejich vlastní." - Benjamin Disraeli

Pomáhání ostatním nám často umožňuje zapomenout na sebe sama a cítit vděčnost za to, co máme. Je také naplňující, když můžeme někomu jinému zpříjemnit den nebo udělat rozdíl v jeho životě. Zaměření na ostatní je ten největší smysl, jaký v životě můžeme najít. A stačí začít maličkostí, jako je náhodný úsměv, podržení dveří či kompliment.

8. Pečujte o sebe

“Sebepéče nikdy není sobecký čin. Je to jednoduše správa jediného daru, který mám. Daru, kvůli kterému jsem byl dán na Zem, abych ho poskytl ostatním.” – Parker Palmer

Sebevědomí závisí na kombinaci dobrého fyzického, mentálního a sociálního zdraví. Jako základní pilíře pro zdraví je optimalizace spánku, stravy, pohybu a vytvoření silných vztahů s pozitivními a podporujícími lidmi. Navíc, budování dobrého fyzického vzhledu pomocí základních technik jako je cvičení a strava je jeden ze způsobů, jak své sebevědomí zvýšit rapidním způsobem.

9. Vytvořte si osobní hranice

“Nikdy se nenechte zastrašit do mlčení. Nikdy nedovolte, abyste se stali obětí. Nepřijímejte definici svého života od nikoho jiného, ale definujte sebe sama.” – Harvey Fierstein

Naučte se říkat ne. Učte ostatní, aby respektovali vaše osobní hranice. A především, buďte sami sebou. Stůjte si za svými názory. Nechovejte se tak, abyste se zavděčili ostatním. Nevytvářejte falešný obraz, který se má zavděčit jedincům nebo skupině lidí. Pokaždé, když se chováte v rozporu se svým přesvědčením, sebevědomí ztrácíte.

10. Dělejte to, v čem chcete být sebevědomý

Nestaneš se sebevědomým tím, že křičíš afirmace do zrcadla. Je to tím, že máš hromadu nepopíratelných důkazů, že jsi tím, za koho se vydáváš. - Alex Hormozi

Tenhle tip je sám osobně vlastně absolutně logický. Sebevědomí je často založené na důkazech a zkušenostech. Nejedná se o měřítko, které je stejné ve všech oblastech našeho života. Jsou oblasti, ve kterých máme velké sebevědomí a zároveň oblasti, ve kterých sebevědomí nemáme žádné. Zásadní rozdíl? Zkušenosti. To je celé. Jestli chcete v nějaké oblasti získat sebevědomí, pak je nutné jít mimo komfortní zónu a začít trávit čas zlepšováním. A s tím, jak bude postupovat čas, se bude zvyšovat i sebevědomí. Tedy za předpokladu, že se neobklopíte lidmi, kteří budou tuto snahu sabotovat. Hodně štěstí.

Mohlo by vás zajímat

  • Jak jsem se zasekl v životě Předchozích několik let probíhal můj den podle stejné šablony. Ráno vstát, cestovat do práce, kde sedím u počítače. Po práci cestovat domů, sednou si k počítači...
  • Jak jsem padnul do deprese Deprese je psychické onemocnění charakterizované dlouhodobým pocitem smutku, beznaděje a ztráty zájmu o běžné aktivity. Klíčové rysy zahrnují nízkou náladu, úna...
  • Jak jsem prožil sobotu plnou zážitků Za poslední rok jsem se otevřel mnoha novým zážitkům a začal v tomto ohledu více používat slovíčko ANO. Minulá sobota byla našlapaná od začátku do konce, a míst...
  • Jak jsem si začal hledat práci Dva roky zpátky jsem byl přesvědčen, že mé dosavadní zaměstnání ve státním sektoru je i pohodlnou jízdenkou do důchodu. Do života mi však vstoupili zásadní změn...
Slide 1
Učte se ve svém tempu a pohodlí svého domova
Image is not available

Vaření, hra na nástroje, péče o rostliny, malování, osobní rozvoj, levné cestování, umělá inteligence, výchova a mnoho dalšího.

Hledat