Jak funguje koučink

Koučink je o pozitivní změně. Na začátku koučovacího sezení bývá obvykle problém, na jeho konci má klient konkrétní kroky k jeho řešení. V tomto článku vám popíšu, jak probíhá koučink pomocí osvědčeného GROW modelu a v jakém směru může být užitečný a přínosem.

Jsem si vědom, že slovo koučink nemá u všech lidí ideální pověst. Často se bohužel spojuje s různými alternativními směry či podvodníky, ale jelikož je tato oblast tak komplexní, zaměřím se na ni až v příštím článku. Dnes se podíváme ne to, jak správný koučink funguje a co vám může přinést.

Basketbalový koš sníh

Co není koučink

Na začátku si vysvětlíme pár pojmů či služeb, které bychom si mohli s koučinkem snadno splést či zaměnit.

Terapie. Terapeuti často řeší nějaký konflikt, který má osoba ve vztahu k sobě či někomu jinému. Zaměřuje se na chování, vzorce a traumata, která si sebou neseme na základě minulosti. Na terapii můžeme zjistit, proč se chováme, jak se chováme. Často se jedná o řešení přítomnosti na základě klíčování minulosti. Během terapie se také snažíme odhalit svá traumata a zpracovat je.
Příklad: Opakovaně si nacházím špatné partnery. Díky terapii nahlédnu do svého dětství a rozklíčuji, proč mám potřebu si hledat zcela nevhodné osoby do života.

Mentoring. Mentoři fungují jako poradci pro své svěřence v konkrétních oblastech. Mentoři pracují se svými zkušenostmi a hodnotami, které pak předávají svým svěřencům.
Příklad: Začínám jako nový kouč. Mentor se mnou koučink procvičí a poskytne mi zpětnou vazbu. Řekne o svých zkušenostech z koučinku a je k dispozici ve chvíli, kdy se setkám s něčím, s čím si sám nevím rady.

Konzultace. Konzultanti dodávají konkrétní řešení na konkrétní problémy. Využívají své znalosti a zkušenosti k tomu, aby klientovi poskytli poskytly odpovědi na jeho otázky.
Příklad: Nedaří se se soustředit na práci a nejsem produktivní. Nevím, co mám dělat, chci pomoc.

Trenér. Trenér nastavuje systém, řád a konkrétní očekávání. Většinou má připravený nějaký plán, který klient následuje.
Příklad: Chci nabrat svalovou hmotu, abych lépe vypadal. Trenér mi řekne jak, co, jak a kdy cvičit.

Pneumatika houpačka

Co je koučink

Koučink je o pozitivní změně a na rozdíl od terapie se soustředí na přítomnost a budoucnost. V kontrastu s mentoringem, konzultacemi či tréninky kouč nepředává své hodnoty a ani znalosti. Místo toho převážně naslouchá a klade správné otázky tak, aby si klient sám mohl poskytnout vhodnou perspektivu či najít řešení svého problému. Kouč musí být objektivní a není na jeho místě klienta či jeho chování soudit i v případě, že se klientův žebříček hodnot zásadně liší od hodnot kouče.

Odměřenost a objektivita je jednou z nejzásadnějších složek koučování. Klient by si měl najít řešení problémů sám, protože si vytvoří s řešením emoční pouto a je pravděpodobnější, že poté provede relevantní, pozitivní akci. Zároveň tím, že dokáže řešit problémy, na které bez pomoci kouče nemohl nalézt odpověď, roste. Role kouče je ukázat klientovi mapu cest, na kterou se může vydat, ale je na klientovi samostatném, kam se rozhodne jít.

Abych vás nevodil jen abstraktními pojmy, uvedeme si v tomto článku i konkrétní příklad problému, ke kterému klient může za koučem přijít: Cítím se osaměle, chci pestřejší sociální život a najít si nové přátele.

Mechanismus na síť

Důvěra, naslouchání a otázky

Pro úspěšný koučink je základem důvěra mezi koučem a klientem. Když bude klient upřímný a otevřený, pravděpodobnost úspěchu koučinku rapidně stoupá. Úkolem kouče je vytvořit si s klientem důvěru především tím, že jeho slova odpovídají jeho činům. Zároveň nesmí soudit a být objektivní a poskytnout tak klientovi bezpečné prostředí pro vyjádření.

Kouč během procesu většinu času aktivně naslouchá. Znamená to soustředěné naslouchání, kdy kouč musí opravdu vnímat co klient říká a ve správný čas poté klást správné otázky. Právě otázky jsou největším nástrojem kouče, protože když existuje správná otázka, pak bude existovat i správná odpověď. Klient si může dělat v průběhu sezení zápisky, ale kouč tuto činnost většinou poskytuje automaticky a proces písemně zaznamenává. Na konci sezení se pak zápisky poskytují klientovi.

Venkovni stroj na pohyb

Model

Jako začínající kouč používám základní, desítkami let ověřený GROW model. Používá se nejen v osobní sféře, ale je i skvělým nástrojem pro moderní management. Tento model je založen na čtyřech krocích, které během sezení (nebo případně v rámci několika sezení) proběhnou. V některých případech lze určitě kroky vynechat, ale první a poslední krok je zásadní.

Krok 1: Cíl

Goal. Na začátku bývá problém, který se dá řešit tím, že klient dosáhne určitého cíle. Kouč se společně s klientem pobaví o tom, kam se chce klient dostat a pomocí vizualizace si klient ke svému cíli vytvoří vazbu. Někdy se stane, že klient chce něco ze špatných důvodů, nebo chce vnitřně vlastně úplně něco jiného. I to by se mohlo během koučovacího sezení odhalit, ale nikdy není na místě kouče posouvat klienta nějakým konkrétním směrem. Vždy je to klient, kdo si určuje své hodnoty a priority, kouč mu k tomu pouze podává ruku. Cíl by měl mít určité charakteristiky, ale o tom dnes hovořit nebudeme a jako příklad uvádím běžný, lehce abstraktní cíl.

Příklad: Chci jít občas do společnosti. Chci mít kamarády, se kterými budu sdílet svůj život. Chci poznávat nové lidi. Ačkoliv jsem v jádru introvert, chci se chovat více jako extrovert.

Krok 2: Realita

Reality. U tohoto kroku se kouč společně s klientem podívají na to, jaký je aktuální status quo, tedy jaký je u klienta aktuální stav, co se problému týče. Je dobré vědět, jaký je rozdíl mezi cílem a realitou, a jak velkou cestu bude muset klient ke svému cíli dojít. Často se také stává, že když se kouč s klientem podívají na to, co se již v současnosti děje, zjistí, že situace třeba není tak špatná, nebo naopak, tak dobrá, jak si klient myslí. Reflexe a zvědomení jsou důležité nástroje, které nám pomohou otevřít oči.

Příklad: Aktuálně se bavím s kolegy v práci, jednou týdně si zavolám s kamarádem a s nikým nikam nechodím a s nikým se nestýkám. Mé blízké osoby mají rodiny a své starosti a život.

Krok 3: Možnosti

Options. V tomto kroku se kouč s klientem zaměří na možnosti, které by ho mohli posunout k jeho vysněnému cíli. Tento krok je vlastně brainstorming, tedy generování nápadů. Žádný nápad není špatný a v této fázi je třeba dát dohromady co nejvíce nápadů, aby bylo z čeho vybírat pro akční kroky. Kouč podporuje klienta v tom, aby nápady hledat sám, ale pokud klient stojí na místě, kouč mu může samozřejmě pomoci. Následně si klient s koučem nápady projdou a vyhodnotí ty, které mají největší efekt nebo největší pravděpodobnost toho, že by je klient mohl uskutečnit a převést v pozitivní akci.

Příklad:

 • Začnu chodit na skupinový sport
 • Přidám se do kurzu vaření
 • Podívám se na své záliby a zjistím, zda existují nějaké zájmové útvary, jež tyto záliby podporují
 • Podívám se na svůj seznam přátel a vyhodnotím, se kterými bych mohl trávit více času
 • Zavolám lidem, se kterými jsem dlouho nemluvil
 • Poprosím přátele, aby mě seznámili s někým novým
 • Vyrazím sám do kina/na akci
 • Vyrazím sám do kavárny s knihou
 • Navštívím vhodnou skupinu na Facebooku/internetové fórum

Krok 4: Will

Will. V posledním kroku dochází k nastavení akčního plánu. Díky němu bude mít klient jasnou časovou osu a vědět, kdy má jaký krok uskutečnit. Kouč s klientem proberou možnosti a nastaví prioritní akce, ke kterým si přiřadí časový rámec. Kroky, které se nastaví musí být jasné, srozumitelné, časově omezené a měřitelné.

Příklad:

 1. Do pondělí si vyberu skupinový sport, který chci začít navštěvovat. Zjistím podrobnosti a do čtvrtku ho zajdu vyzkoušet.
 2. Zítra půjdu do kina.
 3. Do středy oslovím 3 kamarády, zda by mi dali kontakt na někoho, o kom si myslí, že má podobné záliby jako já.
 4. Do čtvrtku oslovím 3 osoby, se kterými jsem dlouho nemluvil.
 5. Do úterý si dám kávu v kavárně a budu číst alespoň 30 minut knihu.

Výsledek

Jak vidíte, na začátku koučovacího procesu je vždy problém, na jeho konci plán akce. A to je vlastně smysl koučinku, poskytnout klientovi realistické kroky které může udělat, aby dosáhl vysněného cíle. Tato forma koučinku se může efektivně aplikovat na řadu osobních či profesních problémů. Jeden problém se dá většinou vyřešit v rámci sezení, které může trvat v závislosti na koučovi i klientovi průměrně 45 až 120 minut.

Venkovni stroj na posilovani snih

Dlouhodobý koučink

Spousta lidí přichází ke koučům ve chvíli, kdy nejsou v životě spokojeni, ale zároveň netuší, co vlastně chtějí. Znamená to řešení neznámých, případně nezvědomených problémů. I na tohle je dobrý kouč připraven a model GROW se dá aplikovat trochu jiným způsobem. Během jednoho či několika sezení se za pomocí konverzace, ale i různých cvičení řeší pouze první krok – jaký je klientův cíl. Během dalšího sezení se pak řeší komplexně realita.

V následujících sezeních se zpracovávají jednotlivé položky tak, aby se přešlo od úvodního stavu “Jsem v životě nespokojen ale netuším, co s tím” do “Vím přesně, co mám dělat, abych šel naproti svému vysněnému já”. Koučink se tedy nesoustředí pouze na jeden problém, ale na celou škálu, a může se řešit nejen sociální život, ale i poměr práce/osobní život či to, že klient neumí říct NE atd. Dlouhodobý koučink je určen pro výraznější životní změnu a může trvat zhruba 5 až 20 sezení.

Houpačka sníh

Nečekaný zážitek

Před pár měsíci jsem si řekl "Chci dělat kouče". Neměl tušení, co to obnáší a měl jsem následující představu: "Jedná se o sezení dvou lidí, při kterém já jako kouč s klientem proberu jeho problémy a doporučím mu řešení. On mi řekne, co ho trápí a já mu řeknu, co s tím dělat". Ve své podstatě jsem si tedy spíše myslel, že se jedná o mentoring nebo konzultaci. Ta objektivita, odstup a řešení problémů samotným klientem mě překvapilo, ale je to velice příjemnou výzvou.

Poslední měsíce se neustále učím, kdy nemluvit. Je snadné říct každému, co mám na zrovna jazyku, ale těžké mlčet a nechat si své chytré rady pro sebe. A právě tahle diplomacie a schopnost držet jazyk za zuby v kritických chvílích bude největší výzvou. Správné otázky a způsob, jak klienta objektivně nasměrovat k uvědomění je komplexní svět a bude vyžadovat spoustu praxe, ale už se jí nemohu dočkat.

Mohlo by vás zajímat

 • Jak jsem si dělal osobnostní test Na internetu najdeme mnoho osobnostních testů, jenž nám slibují kompletní informace o tom, jak se chováme a proč. Jak moc jsou přesné a co nám vlastně řeknou? M...
 • Jak začít s osobním rozvojem Osobní rozvoj je pro mnoho lidí abstraktní spojení, které může znamenat cokoliv od ranního ustlání postele, přes pozitivní afirmace typu “jsem fantastický” až k...
 • Jak jsem našel motivaci pro změnu Když jsem byl zaseknutý v životě, bylo velice pohodlné následovat daný scénář. Žádný stres, žádná zodpovědnost, pohoda a klídek. Myslel jsem si, že jsem šťastný...
 • Jak jsem se nestal koučem Minulý rok jsem se rozhodl stát se životním koučem. Mým cílem bylo začít dělat něco smysluplného, naplňujícího a pomáhat lidem. Měsíce jsem studovat, cvičil a v...
Zde něco napiště...
nebo přidejte komentář jako host
Nahrávám komentář... Komentář bude obnoven po 00:00.

Přidejte první komentář.

Hledat